top of page

A

Abese: Mekke Dönemi-Bölüm 5

Adiyat: Mekke Dönemi-Bölüm 3

Ahkaf: Mekke Dönemi-Bölüm 23

Ahzab: Medine Dönemi- Bölüm 24, Bölüm 25, Bölüm 26

A’la: Mekke Dönemi-Bölüm 2

Alak : Mekke Dönemi-Bölüm 1

Al-i İmran: Medine Dönemi- Bölüm 15, Bölüm 16, Bölüm 17,

Ankebut: Mekke Dönemi-Bölüm 45, Medine Dönemi- Bölüm 1

Araf: Mekke Dönemi-Bölüm 7, Bölüm 14, Bölüm 15

Asr: Mekke Dönemi-Bölüm 3

 

B

Bakara: Medine Dönemi- Bölüm 4, Bölüm 7, Bölüm 8, Bölüm 9, Bölüm 10, Bölüm 13, Bölüm 14, Bölüm 38

Beled: Mekke Dönemi-Bölüm 6

Beyyine: Medine Dönemi- Bölüm 3

Büruc: Mekke Dönemi-Bölüm 5

 

C

Câsiye: Medine Dönemi- Bölüm 1

Cin: Medine Dönemi- Bölüm 1

Cumua: Medine Dönemi- Bölüm 8

 

D

Duha: Mekke Dönemi-Bölüm 2

Duhan: Mekke Dönemi-Bölüm 41

 

E

Enam: Mekke Dönemi-Bölüm 16

Enbiya: Mekke Dönemi-Bölüm 30

Enfal: Medine Dönemi- Bölüm 12

 

F

Fatiha: Mekke Dönemi-Bölüm 2

Fatır: Mekke Dönemi-Bölüm 8

Fecr: Mekke Dönemi-Bölüm 2

Felak: Mekke Dönemi-Bölüm 4

Fetih: Medine Dönemi- Bölüm 28

Fil: Mekke Dönemi-Bölüm 4

Furkan: Mekke Dönemi-Bölüm 8

Fussilet: Mekke Dönemi-Bölüm 37

 

G

Gaşiye: Mekke Dönemi-Bölüm 40

 

H

Hac: Mekke Dönemi-Bölüm 45, Medine Dönemi- Bölüm 5

Hadid: Medine Dönemi- Bölüm 27

Hakka: Mekke Dönemi-Bölüm 32

Haşr: Medine Dönemi- Bölüm 18

Hicr: Mekke Dönemi-Bölüm 29

Hucurât: Medine Dönemi- Bölüm 35

Hud: Mekke Dönemi-Bölüm 33, Medine Dönemi- Bölüm 2

Hümeze: Mekke Dönemi-Bölüm 5

 

İ

İbrahim: Mekke Dönemi-Bölüm 22

İhlas: Mekke Dönemi-Bölüm 4

İnfitar: Mekke Dönemi-Bölüm 34

İnsan: Medine Dönemi- Bölüm 2, Bölüm 11

İnşikak: Mekke Dönemi-Bölüm 34

İnşirah: Mekke Dönemi-Bölüm 2

İsra: Mekke Dönemi-Bölüm 38

 

K

Kadir: Mekke Dönemi-Bölüm 5

Kaf: Mekke Dönemi-Bölüm 6

Kafirun: Mekke Dönemi-Bölüm 3

Kalem: Mekke Dönemi- Bölüm 2

Kamer: Mekke Dönemi-Bölüm 6

Karia: Mekke Dönemi-Bölüm 5

Kasas: Mekke Dönemi-Bölüm 17, Bölüm 18

Kehf: Mekke Dönemi-Bölüm 12, Bölüm 19

Kevser: Mekke Dönemi-Bölüm 3

Kıyamet: Mekke Dönemi-Bölüm 5

Kureyş: Mekke Dönemi-Bölüm 4

 

L

Leyl: Mekke Dönemi-Bölüm 2

Lokman: Mekke Dönemi-Bölüm 21

 

M

Maide: Medine Dönemi- Bölüm 29, Bölüm 31, Bölüm 32, Bölüm 33, Bölüm 35, Bölüm 38

Maun: Mekke Dönemi-Bölüm 3

Mearic: Mekke Dönemi-Bölüm 34

Meryem: Mekke Dönemi-Bölüm 9

Muhammed: Medine Dönemi- Bölüm 11

Mutaffifin: Medine Dönemi- Bölüm 2

Mücadele: Medine Dönemi- Bölüm 24

Müddessir: Mekke Dönemi-Bölüm 2

Mülk: Mekke Dönemi-Bölüm 44

Mü’min: Mekke Dönemi-Bölüm 23

Mü’minun: Mekke Dönemi-Bölüm 35

Mümtehine: Medine Dönemi- Bölüm 22

Münafikun: Medine Dönemi- Bölüm 22

Mürselat: Mekke Dönemi-Bölüm 5

Müzzemmil: Mekke Dönemi-Bölüm 2

 

N

Nahl: Mekke Dönemi-Bölüm 39

Nas: Mekke Dönemi-Bölüm 4

Nasr: Medine Dönemi- Bölüm 35

Naziat: Mekke Dönemi-Bölüm 34

Nebe: Mekke Dönemi-Bölüm 34

Necm: Mekke Dönemi-Bölüm 4

Neml: Mekke Dönemi-Bölüm 25, Bölüm 27

Nisa: Medine Dönemi- Bölüm 19, Bölüm 20, Bölüm 21, Bölüm 23

Nuh: Mekke Dönemi-Bölüm 46

Nur: Medine Dönemi- Bölüm 22, Bölüm 23, Bölüm 25

 

R

Rad: Medine Dönemi- Bölüm 3

Rahman: Medine Dönemi- Bölüm 6

Rum: Mekke Dönemi-Bölüm 22

 

S

Sad: Mekke Dönemi-Bölüm 7

Saf: Medine Dönemi- Bölüm 18

Saffat: Mekke Dönemi-Bölüm 42

Sebe: Mekke Dönemi-Bölüm 20

Secde: Medine Dönemi- Bölüm 3

 

Ş

Şems: Mekke Dönemi-Bölüm 5

Şuara: Mekke Dönemi-Bölüm 10, Bölüm 11

Şura: Mekke Dönemi-Bölüm 36

 

T

Taha: Mekke Dönemi-Bölüm 9

Tahrim: Medine Dönemi- Bölüm 30

Talâk:

Tarık: Mekke Dönemi-Bölüm 6

Tebbet: Mekke Dönemi-Bölüm 2

Teğabün: Medine Dönemi- Bölüm 27

Tekasür: Mekke Dönemi-Bölüm 3

Tekvir: Mekke Dönemi-Bölüm 2

Tevbe: Medine Dönemi- Bölüm 34, Bölüm 36, Bölüm 37

Tin: Mekke Dönemi-Bölüm 5

Tur: Mekke Dönemi-Bölüm 40

 

V

Vakıa: Mekke Dönemi-Bölüm 34

 

Y

Yasin: Mekke Dönemi-Bölüm 6

Yunus: Mekke Dönemi-Bölüm 43

Yusuf: Mekke Dönemi-Bölüm 13

 

Z

Zariyat: Mekke Dönemi-Bölüm 31

Zilzâl: Medine Dönemi- Bölüm 19

Zuhruf: Mekke Dönemi-Bölüm 26

Zümer: Mekke Dönemi-Bölüm 28

bottom of page